Dịch vụ bảo vệ an toàn cho các chủ doanh nghiệp, doanh nhân, nguyên thủ Quốc gia, Lãnh đạo cấp cao, cá nhân và yếu nhân có nhu cầu thuê vệ sỹ riêng…
Các vệ sĩ được chọn lọc và đạt tiêu chí:
-Đã qua lớp đào tạo võ thuật cơ bản.
-Đã qua lớp đào tạo về pháp luật.
-Đã qua lớp đào tạo bảo vệ yếu nhân, nhân vật VIP
-Đã qua lớp đào tạo giải quyết các sự cố trong bảo vệ yếu nhân, nhân vật VIP.
-Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ chuyên dụng như: Súng, gậy sắt, gậy điện, điện đàm…
-Độ tuổi từ 25 – 40 tuổi, và đáp ứng được các tiêu chí riêng về ngoại hình của NDS.